Loops C#

Loop или цикъл е основна конструкция в програмирането,която позволява даден фрагментен сорс код да бъде изпълняван многократно.С други думи код,който да се преизползва няколко

Conditional Statements

  Conditional Statements или Условни конструкции в C# ни помагат когато правим разни изчисления,пишем последователнсти от действия,подреждаме числа…въобще може да направим сумати неща благодарение на тези конструкции.

Mobile Future

Уоул мобилните технологии завземат все повече света и навлизат все повече в бита на обикновения човек.Колко бързо преминахме от телефоните с антенка,които вече са история  до супер… Read more „Mobile Future“

Input – Output console

Конзолата представлява прозорец на операционната система, през който потребителите могат да си взаимодействат със системните програми на операционната система или с други конзолни приложения. Взаимодей­ствието се състои… Read more „Input – Output console“

Operators – C#

Операторите позволят обработка на прими­тивни типове данни и обекти. Те приемат като вход един или няколко операнда и връщат като резултат някаква стойност.

Primitive Data Types C#

Типовете данни са множество от стойности, които имат еднакви  характеристики.Характеристиките са : име, размер и стойност. Всички имат първоначална стойнст,която идва байдефо(по подразбиране),имат стойност,която показва колко памет… Read more „Primitive Data Types C#“