Methods

Методите имат своите предимства : – лесни са за четене; -можем да ги преизползваме многократно,като така си спестяваме дублиране на кода; -имат по-лесна и добра структура;

Numeral Systems

Бройните системи (numeral systems) са начин за представяне (запис­ване) на числата, чрез краен набор от графични знаци наречени цифри.Символите, които се използват при представянето на числата в… Read more „Numeral Systems“

Arrays- масиви

Масив е колекция от променливи (елементи от еднакъв тип), като стойностите на
елементите се достъпват по индекс.Дължината на масива е равна на броя на елементите,които съдържа,като номерата им започват да се индексират от 0,1,2…n-1(последния го достъпваме n-1,понеже започваме броенето от 0); (още…)

Loops C#

Loop или цикъл е основна конструкция в програмирането,която позволява даден фрагментен сорс код да бъде изпълняван многократно.С други думи код,който да се преизползва няколко

Conditional Statements

  Conditional Statements или Условни конструкции в C# ни помагат когато правим разни изчисления,пишем последователнсти от действия,подреждаме числа…въобще може да направим сумати неща благодарение на тези конструкции.

Input – Output console

Конзолата представлява прозорец на операционната система, през който потребителите могат да си взаимодействат със системните програми на операционната система или с други конзолни приложения. Взаимодей­ствието се състои… Read more „Input – Output console“